Typ10 bij dyslexie en andere leerstoornissen:

De unieke Typ10-methode heeft al heel veel kinderen, die het moeilijk hadden op school, verdergeholpen. Op het online platform zijn extra ondersteunende opties voorzien en er is ook een aangepast werkboek voor STOS en ASS (eventueel ook bruikbaar bij zwaardere schrijfproblematieken). Deze kunnen altijd extra besteld worden via info@typ10.nl. Typ10 kan makkelijk in een therapeutische of ondersteunende setting gebruikt worden. We denken daarbij aan volgende aanmeldingen:

Typ10 logo
  • Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. Hoewel ze wel weten wat ze willen schrijven, schiet de schrijfmotoriek tekort en krijgen ze hun gedachten moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.

  • Kinderen met dyslexie mogen in de klas vaak gebruik maken van speciale softwareprogramma’s zoals Sprint. Dat kan echter alleen als ze blind kunnen typen. Meer info over dyslexie

blind typen
blind typen
  • Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie of lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag. De tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut vormen voor hen een te hoge drempel tijdens het leerproces. Typ10 is voor hen een geschikte oplossing.

  • Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.

Enkele getuigenissen: