Testimonials scholen

Hier lees je enkele getuigenissen van scholen die kinderen al succesvol blind leerden typen met de Typ10-methode. Laat je door hen inspireren om zelf ook aan de slag te gaan met Typ10 in jouw school of klas!

Typ10 logo

Lager Onderwijs

De (vak-)leerkracht begeleidt de leerlingen in 10 lessen naar de basisvaardigheden van blind typen. Dit gebeurt aan de hand van het volledig didactisch opgebouwd werkboekje. De kinderen gebruiken daarbuiten zelfstandig de onlinemodule om thuis of in de klas te oefenen. De leerkracht heeft inzage in ieders evolutie en kan per leerling de correctheid, snelheid en taken opvolgen. Zelfs geïndividualiseerd huiswerk behoort tot de mogelijkheden.

Referentie: basisschool Boxbergheide, Genk (R. Landmeeters, zorgcoördinator):
lager onderwijs

"Blind typen is een basisvaardigheid voor elke leerling in de 21e eeuw. Voordien boden we dactylolessen aan na de schooluren maar dan waren het vaak enkel de kansrijkste kinderen die hiervan profiteerden. Daarom hebben wij beslist om de kinderen van het 4e leerjaar Typ10-lessen aan te bieden tijdens de schooluren. Onze leerlingen moeten alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te benutten.”

Secundair Onderwijs

De nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs bevatten steeds grotere onderdelen over IT. Het wordt dan ook essentieel dat leerlingen goed kunnen typen. Meer en meer scholen werken met laptops, iPads, chromebooks etc in plaats van en/of als aanvulling op de handboeken. Typ10 is conform de doelen van de leerplannen en beantwoordt aan de richtlijnen die deze doelen vooropstellen.

Referentie: Sint-Ursula Instituut te Lier (Katleen van Varenberg, ICT-leerkracht):
secundair onderwijs

“Wij werken met Typ10 omdat het toetsenbord op een leuke en speelse manier wordt aangeleerd. Hierdoor blijven de leerlingen beter gemotiveerd en geven ze niet snel op. Ze worden uitgedaagd om zo veel mogelijk bekers en diamanten te verzamelen en kunnen eigenlijk blind typen nog voor ze het zelf goed en wel beseffen! Zo behalen we de doelstellling van het leerplan en blijft er ook nog voldoende tijd en ruimte over om andere dingen te doen!”

Buitengewoon Onderwijs

De ervaring leert ons dat een optimaal resultaat behaald wordt door de 10 lessen uit te spreiden over een volledig schooljaar. Op die manier krijgen de leerlingen voldoende tijd om de leerstof te verwerken op hun eigen leertempo.

Referentie: KOCA Basisonderwijs Antwerpen (Julie Vermeiren, buitengewoon onderwijs):
Bijzonder onderwijs

“Heel wat kinderen bij ons op school ondervinden moeilijkheden met lezen en schrijven. Wanneer zij leren werken met compenserende maatregelen op de laptop merken we vaak dat dit traag verloopt. Daarom kiezen wij voor Typ10, een goede methode voor onze leerlingen om het vlot typen met 10 vingers onder de knie te krijgen. De aangepaste boekjes voor kinderen met STOS en ASS, waar onze school aan meewerkte, zijn perfect op maat van onze leerlingen!”

Scholen leren leerlingen steeds vaker blind typen in de klas

Meer en meer basisscholen voorzien in hun lessenrooster ruimte voor dactylolessen. Omdat buitenschoolse cursussen prijzig zijn, investeren de scholen zelf in een alternatief. "Want blind typen is een basisvaardigheid voor elke leerling in de 21e eeuw." In dit artikel vertellen Juf Tamara Prezzi en directrice Annette Palmers van basisschool "De Bolderberg" waarom zij kiezen voor Typ10. (Artikel uit: Het Belang van Limburg, 24/05/2018)

Het ICT anker en de typhelden van de Sint-Michielsschool

Vanaf dit schooljaar en naar aanleiding van het thema Krant krijgen de leerlingen van het derde leerjaar Typ10-lessen. Meester Geert, het ICT-anker van de Sint-Michielsschool, zette zijn schouders onder dit project. Enkele kinderen hebben hem hierover geïnterviewd. (Artikel uit: De pretgazet van Jette, 01/05/2016)