Over Typ10

Een Typ10-lessenreeks bestaat uit 10 lessen. Deze vinden steeds plaats in kleine groepen, er zijn verschillende settings mogelijk: in het verleden werd Typ10 vooral door therapeuten gegeven maar tegenwoordig werken we ook met steeds meer samen met scholen. Sinds kort bieden we onze Typ10 lessen ook online aan via videolessen

Typ10 logo
letters typ10

De Typ10-methode

Onze positieve aanpak zorgt ervoor dat elk kind mee is. Obstakels in het leerproces zoals faalangst worden verminderd door enerzijds het elimineren van tijdsdruk en anderzijds de opbouw van niveaus. We leggen de nadruk op wat de kinderen wel al kunnen en werken van daaruit verder op een motiverende en uitdagende manier. Bij de Typ10-lessen worden de letters en de posities op het toetsenbord aangeleerd via verschillende leerkanalen (kleuren, prenten, versjes, …)

Meer info over onze lesmethode ⇒

Typ10 online

We maken gebruik van een werkboek en een online oefenplatform. Met Typ10 Online kunnen kinderen een jaar lang blijven oefenen, aan de hand van verschillende spelletjes. Hiermee verhogen ze de correctheid en het tempo van het blind typen, ook nadat ze de lessenreeks hebben afgerond. Hun motivatie stijgt door het beloningssysteem van wisselbekers en diamanten. De begeleider kan de evolutie van elke leerling van nabij opvolgen.

Meer info over Typ10 online ⇒
typ10 online
blind typen

Missie en achtergrond

Typ10 werd ontwikkeld in 2001 door C&Explore. Oorspronkelijk was het de bedoeling om kinderen met leer- en/of (fijn)motorische problemen te leren blind typen. Met de digitalisering van scholen kwam er steeds meer de vraag om Typ10 ook aan grotere klasgroepen te geven. Vandaag willen we zo veel mogelijk kinderen de kans geven om op een succesvolle en speelse manier blind te leren typen, een vaardigheid waar ze hun leven lang nog baat bij zullen hebben!

Meer info over onze missie ⇒

Het Typ10-team

Dankzij de samenwerking en inzet van verschillende personen is Typ10 vandaag uitgegroeid tot de n°1 typmethode in Vlaanderen. Daarnaast hebben we enkele jaren geleden ook een methode gelanceerd om kinderen te leren schrijven via Schrijftrein en Danstrein. Ook hiervoor werken we reeds met verschillende scholen en therapeuten samen. We hebben echter nog veel ambitie en zijn steeds op zoek naar manieren om ons bedrijf verder te laten groeien. Heb je interesse in onze leermethodes en voel je je geroepen om ons team te versterken? Neem dan zeker contact met ons op!

Meer info over onze vacatures ⇒
typ10 team